• Use compact layout

Interactive tree of Mary Batt

Mary Batt 1796
John Bell
William Batt 1760
Mary Noyes 1760
John Noyes
Elizabeth Reynolds
John Noyes
Jane Mundy
William Mundy 1697
Ann Reeves 1701